Show simple item record

dc.contributor.authorХристова-Маринова, Ралица
dc.date.accessioned2022-04-29T13:41:29Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:41:25Z
dc.date.available2022-04-29T13:41:29Z
dc.date.available2022-04-29T13:41:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4532
dc.description.abstractНастоящата студия представя резултатите от осъществено през лятото на 2020 год. анкетно проучване сред филиали на български компании на територията на Румъния относно съществени аспекти на финансовото управление на човешките ресурси и значението им за осигуряване на стабилно функциониране и устойчиво развитие на икономическите единици в дългосрочен план. Изведени са основните моменти в управлението на човешките ресурси по отношение степента на въздействие на трудовото възнаграждение и оценяването на персонала; подбора и обучението на човешките ресурси; факторите и ефектите, влияещи върху мотивацията и текучеството на персонала; условията на управление на човешките ресурси в среда COVID-19. Обещанията и изводите очертават основните проблеми, добрите практики и специфики при финансовото управление на човешките ресурси в условията на международна бизнес среда.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;5
dc.subjectчовешки капиталbg_BG
dc.subjectфинансово управление на човешките ресурсиbg_BG
dc.titleИзследване практиките за финансово управление на човешките ресурси като фактор за изграждане на международна бизнес мрежа (по примера на български филиали в Румъния)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record