Show simple item record

dc.contributor.authorПопов, Димитър
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:02Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:41:58Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:02Z
dc.date.available2022-04-29T13:41:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4540
dc.description.abstractОсновен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на финансовата стабилност на фиска при съблюдаване на принципите за ефективност и ефикасност. В Република България успешно е реализирана организация на вътрешния пазар на секюритизиран държавен дълг, изразяваща се в раз-работването, внедряването и прилагане на системи, осигуряващи процеса по емитиране, придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, с което се обезпечава нормалното функциониране на пазара. Посредством внедряването и използването на нови технологични достижения съществува възможност за подобрение на ефективността и прозрачността на вътрешния пазар на държавни дългови инструменти. Обект на настоящото изследване са новите технологии при управление на държавния дълг на Република България. Предмет на разработката са възможностите за повишаване ефективността и обезпечаване на дейностите, свързани с държавния дълг. Целта на изс-ледването е представяне на възможностите за подобряване ефективността на вътрешния пазар на ДЦК на база въвеждането и използването на блокчейн технологията.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;13
dc.subjectдържавен дългbg_BG
dc.subjectпазар на ДЦКbg_BG
dc.subjectблокчейн технологияbg_BG
dc.titleТехнологични възможности за оптимизация на вътрешния пазар на държавни дългови инструменти в Република Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record