Show simple item record

dc.contributor.authorДрагоева, Рая
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:05Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:01Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:05Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4541
dc.description.abstractЦелта на статията е да се изяснят причините за възникване на банковата криза. Банковият сектор е важен компонент както от националната, така и от световната икономика. Изучаването на явленията и процесите, които могат да окажат негативно влияние върху банковия сектор, е от съществено значение за неговото правилно функциониране. Едно от тези явления са кризите. Те са част от най-съществените икономически феномени в съвременните условия, които имат системен характер. Той се проявява върху цялата финансова система, в т.ч. и върху банковите институции. В последните години банковият сектор е изправен пред сериозни и тежки предизвикателства, които са основание за изследване на банковите кризи и причините за възникването им. В разработката се стига до следния ключов извод: наличието на добро управление на рисковете води до стабилност в банковата система.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;14
dc.subjectфинансова кризаbg_BG
dc.subjectбанкова кризаbg_BG
dc.subjectбанков секторbg_BG
dc.titleКризите в банковия сектор – същност, фактори и емпирични изследванияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record