Show simple item record

dc.contributor.authorРусалинов, Русалин
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:10Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:06Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:10Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4542
dc.description.abstractФинансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономически агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения финансовата сигурност има своето парично, респ. валутно изражение, което се измерва в причинени щети и увреда на финансовите интереси в обществен аспект. Важен компонент в укрепването на финансовата сигурност са регулациите. В тях водещи са законодателните мерки, процедури и практики за противодействие на прането на пари и мерки срещу финансирането на тероризма. Обект на изследване на тази статия е финансовата сигурност, а негов предмет са фирмените и банковите процедури за противодействие на прането на пари. Целта на изследването е да представи в проблемно-критичен ракурс проблема за укрепването на финансовата сигурност чрез международно договорени мерки и процедури срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Водещата хипотеза е обвързана с твърдението, че банковата система е основа в изграждането на международно договорена институционална преграда срещу прането на пари и финансирането на тероризма с цел защита на обществения интерес и запазване богатството на домакинствата, фирмите и населението. В резултат от изследването са обобщени и критично анализирани основни техники за инструменти за поведенческо и документално провеждане на борба с прането на пари и мерки срещу финансирането на тероризма.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;15
dc.subjectфинансова сигурностbg_BG
dc.subjectпране на париbg_BG
dc.titleФинансова сигурност: фирмени и банкови процедури и практики за противодействие срещу „прането“ на париbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record