Show simple item record

dc.contributor.authorВранчев, Кармен
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:16Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:12Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:16Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4544
dc.description.abstractПреките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са ключов елемент на международната икономическа интеграция. Те създават стабилни и устойчиви взаимоотношения между икономиките, водят до повишаване на производителността на труда, подобряване качеството на продукцията и конкурентоспособността. ПЧИ насърчават разкриването на нови работни места (увеличават заетостта и влияят положително на конкуренцията на пазара на труда), допринасят за трансфера на знания, технологии и ноу-хау между страните, стимулират потреблението. Като част от глобалната икономика ПЧИ оказват редица ефекти върху икономиката на приемащата страна. При осъществяване на чуждестранните инвестиции може да се наблюдава не само положително развитие и благоприятни ефекти, но и отрицателни такива. Ефектите не настъпват автоматично и веднага. Те се проявяват в средносрочен и дългосрочен план.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;17
dc.subjectпреки чуждестранни инвестицииbg_BG
dc.subjectтеории за ПЧИbg_BG
dc.subjectефекти от ПЧИbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.titleВлияние и ефекти от преките чуждестранни инвестиции върху икономическия растежbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record