Show simple item record

dc.contributor.authorСръкьов, Муса
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:27Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:23Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:27Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4547
dc.description.abstractВ българската образователна система съществуват демократични традиции, свързани със съучастието в управлението на предучилищното и училищното образование. Съвременното българско общество е поставено пред динамични промени, образователната ни система трябва да отговори на предизвикателствата, свързани с обра-зованието на младите хора, за да могат да се адаптират към пазарната среда и конкурентоспособност. ,,Образованието е в основата на иновациите, които движат икономиката на знанието, затова е ключово за младежите както да придобият знания, така и да развият в себе си основните умения като критично мислене, креативност и умения за вземане на решения.” (Институт за международно сътрудничество, 5, 2016). Основното внимание ще бъде насочено към управлението на средствата ,,Фонд финансово стимулиране на ученици”, което е предмет на настоящата разработката. Обект на изследването са начинът и средствата за финансовото стимулиране на учениците с иновативни постижения, събрани от работодателите (бизнеса) на местно ниво и разпределянето на средствата по ефективен и справедлив начин. Целта на статията е да изтъкне същността на обществените съвети като колективен орган за граждански контрол в управление на училището, разпределянето на фи-нансов ресурс за стимулиране на изявени ученици в иновативни постижения. Ползвани са класическите аналитични методи – индукция, дедукция, критичен анализ и синтез.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;20
dc.subjectобществен съветbg_BG
dc.subjectфинансов ресурсbg_BG
dc.titleФинансово стимулиране за иновативни постижения на ученицитеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record