Show simple item record

dc.contributor.authorСимеонов, Симеон
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:29Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:26Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:29Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4548
dc.description.abstractДългосрочното управление на кулинарния туризъм се базира на стратегическия анализ, който оценява влиянието на факторите на обкръжаващата среда. Този тип анализ позволява на организацията да формулира и прилага подходящи стратегии за развитие. Кулинарният туризъм не се разглежда като изолирана система, а развитието му зависи от различните фактори на външната среда, влияещи в симбиоза на макро- и микроравнище. Изчерпателното изследване на факторите на обкръжаващата среда от страна на предложителите на кулинарен туристически продукт е предпоставка за оползотворяване възможностите и редуциране на някои от заплахите, което може да осигури повишаване резултатите от дейността им. В резултат на това в разработката се предлагат определени аналитични инструменти за стратегическо планиране в сферата на кулинарния туризъм.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;21
dc.subjectкулинарен туризъмbg_BG
dc.subjectSTEEP анализbg_BG
dc.subjectмакросредаbg_BG
dc.subjectPorter модел „Пет сили”bg_BG
dc.subjectмикросредаbg_BG
dc.titleВлияние на факторите на микро- и макросредата върху кулинарния туризъмbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record