Show simple item record

dc.contributor.authorШишманов, Станислав
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:40Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:36Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:40Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4551
dc.description.abstractПриходите и разходите са основните отчетни обекти, които възникват при счетоводното отразяване на касовото изпълнение на държавния бюджет в банките. В настоящата научна разработка се изследват приходите и разходите на държавния бюджет като обекти на счетоводно отчитане в банките, съгласно Концептуалната рамка за финансово отчитане и Международните стандарти за финансово отчитане, приложими от банките у нас. В резултат на извършеното изследване се изяснява по-ясно същността на приходите и разходите на държавния бюджет, като обект на счетоводно отчитане от гледна точка на икономическата им същност и правната им форма.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;24
dc.subjectприходи на държавния бюджетbg_BG
dc.subjectразходи на държавния бюджетbg_BG
dc.subjectбанково посредничествоbg_BG
dc.subjectцентрална банкаbg_BG
dc.subjectтърговски банкиbg_BG
dc.titleПриходите и разходите на държавния бюджет като обект на отчитане в БНБ и търговските банкиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record