Show simple item record

dc.contributor.authorЯнкова, Иванка
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:43Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:40Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:43Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4552
dc.description.abstractУстойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и включва различни аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоретичен план концепцията за социалната устойчивост и ролята и значението й за общественото развитие. Направен е преглед на теоретични и нормативни постановки относно същността и обществената роля на социалната устойчивост и е обоснована необходимостта от статистическото изследване на социалните аспекти на устойчивото развитие. Представени са основните компоненти на социалната устойчивост и накратко е анализирано факторното им влияние за осъществяване на социално устойчиво развитие.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;25
dc.subjectсоциална устойчивостbg_BG
dc.subjectсоциално включванеbg_BG
dc.subjectдемографски промениbg_BG
dc.subjectобществено здравеbg_BG
dc.titleКонцепцията за социалната устойчивост в контекста на статистическото изследванеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record