Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Ана
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:47Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:43Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:47Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4553
dc.description.abstractНастоящата разработка се фокусира върху разкриване особеностите и спецификата на управление на инвестираните в сферата на здравеопазването в България финансови ресурси. Предмет на изследване са осигуряването и управлението на финансовите средства, инвестирани в здравната система в България, а обект – степента на ефективност на инвестирания финансов ресурс в системата. В разработката са изяснени концептуалните особености на финансиране на здравеопазването в България, направена е оценка на осъществената здравна реформа и проб-лемите, възникнали от нейното провеждане, и е обоснована необходимостта от прилагане на научен подход при управление на финансовия ресурс в здравните институции. Основната теза, която се защитава, е, че частично осъществената здравна реформа в Р България, ограничените финансови средства и неефективното им управление възпрепятстват предоставянето на необходимите по количество и качество здравни услуги на населението в страната. В резултата на научното изследване са изведени основните тенденции и отклоне-ния във финансирането на здравеопазването в България, резултат от прилагания модел за финансиране в България.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;26
dc.subjectфинансиране на здравеопазванетоbg_BG
dc.subjectфинансово управление на лечебните заведенияbg_BG
dc.subjectмодели за финансиране на здравеопазванетоbg_BG
dc.titleФинансиране на системата на здравеопазване в Р България – състояние, тенденции, възможности за оптимизиранеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record