Show simple item record

dc.contributor.authorСабри, Айтен
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:55Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:42:51Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:55Z
dc.date.available2022-04-29T13:42:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4555
dc.description.abstractУстойчивостта на икономическата система може да бъде постигната само при оптимална комбинация на използване на природните ресурси. Устойчивото развитие все повече се счита за движеща стратегия за развитие. Въпреки факта, че оценката на изпълнението на устойчивостта получава широко внимание от международни организации, промишлени предприятия и изследователи, много въпроси в тази област остават без отговор. Настоящата статия предоставя преглед на различните инди-катори за оценка на ефективността на устойчивостта с идентифициране на техните силни и слаби страни по отношение на подобрена ефективност на управлението. Крайният резултат от неговото осъществяване е формулирането на препоръки относно подбора на показатели, позволяващи повишаване ефективността на вземаните решения и насърчаване прилагането на превантивни мерки и препоръки относно процеса на устойчи-вост.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;28
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectустойчиво индустриално развитиеbg_BG
dc.subjectустойчивостbg_BG
dc.subjectоценкаbg_BG
dc.subjectпоказатели за изпълнениеbg_BG
dc.titleИндикатори за измерване на устойчивоto развитие на индустриалните предприятияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record