Show simple item record

dc.contributor.authorБалевски, Иво
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:07Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:03Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:07Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4559
dc.description.abstractСтатията разглежда влиянието на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007 – 2013 година върху бизнеса в област Габрово и вчастност върху туристическия бизнес, като част от икономическото и социалнотo развитие на региона. Анализирани са мерките, включени в Ос 3 на ПРСР 2007 – 2013, подкрепени с емпирични данни, и инвестициите в сферата на туризма като основен катализатор за социално-икономическото развитие. Извършва се анализ на резултатите от предоставените финансирания по ПРСР и направените инвестиции в сферата на туристическите услуги, които аргументират ползите от програмата върху развитието на селските общини в България, изразяващи се главно в обновяване на населените места, повишаване на тяхната конкурентоспособност и подпомагане развитието на местния туристически продукт.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;32
dc.subjectтуристически бизнесbg_BG
dc.subjectтуристически услугиbg_BG
dc.subjectструктурни фондовеbg_BG
dc.subjectПрограма за развитие на селските райониbg_BG
dc.subjectСеверен централен районbg_BG
dc.subjectобласт Габровоbg_BG
dc.titleВлияние на Програмата за развитие на селските райони върху туристическия бизнес в област Габрово за периода 2007-2013 годинаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record