Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданова, Ивелина
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:10Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:06Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:10Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4560
dc.description.abstractСтремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Търново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на развитие на региона. Поддържането на подходящ баланс между тези три компонента, жизнено необходими за поддържане на добро качество на живот, е и гаранция за дългосрочна устойчивост. В статията се разглеждат същностни детерминанти на устойчивото развитие и взаимовръзката му с културно-историческия туризъм. Анализирано е развитието на кул-турно-историческия туризъм на дестинация Велико Търново в контекста на разбирането за устойчивост. Като резултат на направения в статията анализ се стига до заключението, че развитието на културния туризъм може да гарантира запазване на културно-историческото наследството в България само ако е съобразено с концепцията за устойчиво развитие на туризма. Установените тенденции на всяка изминала година дават допълнителна аргументация в подкрепа на необходимостта от устойчиво управление на дестинацията и умело прилагане на принципите за устойчиво развитие.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;33
dc.subjectконцепция за устойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectелементи за устойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectкултурно-исторически туризъмbg_BG
dc.subjectкултурно-историческо наследствоbg_BG
dc.subjectпосещаемостbg_BG
dc.titleКултурно-историческият туризъм в дестинация Велико Търново в контекста на устойчивото развитиеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record