Show simple item record

dc.contributor.authorМалинов, Пенчо
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:23Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:19Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:23Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4564
dc.description.abstractВ статията се разглеждат теоретичните аспекти относно съдържанието на понятието „иновация”. Целта на изследването е да се анализира концептуалното значение на иновацията и нейната специфичност за постигане на конкурентни резултати. В тази връзка научната разработка проследява същността на понятието „иновация”, вслед-ствие на което се извежда авторова дефиниция. Направен е класификационен анализ на иновациите, вчастност на иновационните стратегии и тяхната специфика, в резултат на който се подчертава нарастващото им значение като важен елемент от общата управленска стратегия, без наличие на който не би могло да се постигат бъдещи конкурентни предимства.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;37
dc.subjectиновацияbg_BG
dc.subjectразвитие на иновациятаbg_BG
dc.titleКонцептуално значение на иновацията и специфика на иновационните стратегииbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record