Show simple item record

dc.contributor.authorВранчев, Боян
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:29Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:25Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:29Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4566
dc.description.abstractВ статията се разглеждат специфични особености на проектни екипи, ролята и функциите на ръководителя, както и различни аспекти, свързани с управлението. Отделя се внимание на проблемите и предизвикателствата, съпътстващи управленската дейност, като се очертават възможности за справянето с тях и за повишаване ефективността на екипа в условията на съвременната динамична среда. Предлага се възможност за подпомагане на управленсктата дейност с въвеждането и използването на софтуерни продукти, които до голяма степен улесняват и оптимизират управленските процеси. Разглеждат се подходи в управлението на проектните екипи и се насочва вниманието към ситуационен модел поради различните фактори, обстоятелства, харак-теристики на проектите и невъзможността да се определи общовалиден подход, който може да се приложи масово в управленската дейност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;39
dc.subjectпроектbg_BG
dc.subjectпроектен екипbg_BG
dc.subjectръководител на проектbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.titleУправление на проектни екипи - възможности и предизвикателстваbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record