Show simple item record

dc.contributor.authorПопова, Петя
dc.contributor.authorМаринова-Костова, Кремена
dc.date.accessioned2022-04-29T13:49:58Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:49:54Z
dc.date.available2022-04-29T13:49:58Z
dc.date.available2022-04-29T13:49:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4593
dc.description.abstractСъвременните информационни и комуникационни технологии са фактор за постигане на ефективно управление в туристическия сектор и в частност на хотелите, като за целта е необходимо те да внедрят съвременни хотелски информационни системи, подходящи спрямо мащаба им и изискванията. Целта на настоящата статия е изследване на предлаганите на софтуерния пазар хотелски информационни системи и по-конкретно на тези, които успешно съчетават водещи иновационни тенденции като прилагане в бизнеса на уеб технологии, облачни решения и др. В тази връзка са решени следните задачи: анализирани са възможностите на Web 2.0 технологиите, облачните услуги и на технологията интернет на обектите (IoT) като важни технологични фактори за развитие на туристическата и хотелиерската индустрия; представени са особеностите и функционалните възможности на хотелските информационни системи; очертани са критерии за избор на хотелска информационна система; на тази база е направен сравнителен анализ на предлаганите на софтуерния пазар уеб базирани хотелски информационни системи; дефинирани са фактори и препоръки за избор и внедряване.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.subjectхотелски информационни системиbg_BG
dc.subjectвидове ХИСbg_BG
dc.subjectУеб базирани хотелски информационни системиbg_BG
dc.subjectWeb 20bg_BG
dc.subjectоблачни услугиbg_BG
dc.subjectинтернет на обектитеbg_BG
dc.titleИновативните решения и технологии в туризма като възможност за дигитализация на хотелиерския бизнесbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record