Show simple item record

dc.contributor.authorКънев, Методи
dc.date.accessioned2022-04-29T13:50:10Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:50:06Z
dc.date.available2022-04-29T13:50:10Z
dc.date.available2022-04-29T13:50:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4597
dc.description.abstractПрагматичното масово съзнание и поведение на индивидите за постигане на частно и общо благоденствие намира за свой водещ мотив и фактор натрупването на капитал, създаващо работни места, блага и доходи. Превръщайки се от форма в стил на живот, то става осов принцип на модерността, довел до преиминуването й в капитализъм. Поставя се обаче въпросът, дали модерността не проблематизира отношенията икономически–неикономически дейности, капитал–труд, частни–публични интереси, национални–глобални зависимости? В крайна сметка не игнорира ли тя моралната същност на човека в разрез с началния си хуманистичен дух? В статията се прави опит за защита на тази хипотеза в съответсктвие с възгледите на редица признати социални ерудити, като подкрепени съжденията са и с емпирични доказателства, водещи към извода, че еволюирайки, капитализмът сам подготвя нуждата от реорганизация на обществения живот на нова основа. В резултат от изложението се достига до извода, че успешни ще са онези страни, които се опират преди всичко на свободното многостранно развитие на всеки индивид. С оглед на всичко това ни трябва цялостна (икономическа, духовна, социална и правно-политическа) визия за позитивна промяна, хармонично насочваща ресурсите към всички сфери на живота. Така те биха осигурявали: духовността–идеи, култура и смисъл; икономиката–материален просперитет; моралността–добродетелност; правно-политическата сфера–социален мир, хармоничен и справедлив обществен ред.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectКапитализъмbg_BG
dc.subjectантикейнсианска революцияbg_BG
dc.subjectчастен и публичен интересbg_BG
dc.subjectантропоценbg_BG
dc.titleКапитализмът срещу себе си (критически възгледи и прозрения)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record