Show simple item record

dc.contributor.authorТодорова-Петкова, Силвия
dc.date.accessioned2022-04-29T13:50:22Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:50:18Z
dc.date.available2022-04-29T13:50:22Z
dc.date.available2022-04-29T13:50:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4600
dc.description.abstractВ настоящата статия е направен анализ на постиженията и проблемите, пред които са изправени шестте планови района у нас, свързани с целите им за намаляване на регионалните различия. Това е постигнато посредством анализ на ключови индикатори, които служат за измерване на кохезията във всеки един от трите й аспекта. По този начин ще бъде установено дали проведената у нас Кохезионна политика на ЕС през първата за страната ни (МФР) 2007–2013 г. и през втората (МФР) 2014–2020г. оказват ефект и в какъв е този ефект – на намаляване или на задълбочаване на регионалните различия. За целите на изследването, като инструменти за количествен анализ на данните, са използвани средното абсолютно отклонение (MAD) и коефициентът на вариация (CV). Резултатите от проведеното изследване потвърждават тезата на учени и автори, работещи в областта, че съществен напредък по намаляването на различията между регионите у нас няма.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;4
dc.subjectпроблемиbg_BG
dc.subjectрегиони за планиранеbg_BG
dc.subjectKохезионна политика на ЕСbg_BG
dc.subjectкохезияbg_BG
dc.titleПроблеми пред сближаването на плановите райони в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record