Show simple item record

dc.contributor.authorЛюбенов, Владислав
dc.date.accessioned2022-04-29T13:50:25Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:50:22Z
dc.date.available2022-04-29T13:50:25Z
dc.date.available2022-04-29T13:50:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4601
dc.description.abstractЦелта на тази статия е да даде аргументирано обяснение на формата на лихвената крива спрямо наличните до момента теоретични обяснения и представените в разработката емпирични данни за макроикономическата обстановка и дълговия пазар. Обектът на изселването е лихвената крива на държавните ценни книжа, формирана от средните стойности на доходностите по държавните ценни книжа на страните – членки на еврозоната с рейтинг „ААА“. В първата част от разработката са изложени базисната литература и теоретичните познания, върху които се изграждат хипотезите в изследването, както и методологията на изследването. Втората част разглежда вчастност спот и форуърдната лихвена крива през месец март 2021г. Третата част представя различни емпирични данни и дава обяснения за ситуацията на дълговия пазар по време на кризата, произтичаща от пандемията COVID-19.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;5
dc.subjectлихвена криваbg_BG
dc.subjectеврозонаbg_BG
dc.subjectЕЦБbg_BG
dc.subjectCOVID-19bg_BG
dc.subjectдържавни облигацииbg_BG
dc.titleЛихвената крива в еврозоната по време на пандемията от COVID-19: влияние на инвестиционните и макроикономическите нагласиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record