Show simple item record

dc.contributor.authorШопова, Маргарита
dc.contributor.authorОвчинников, Евгени
dc.contributor.authorВърбанов, Тихомир
dc.date.accessioned2022-04-29T13:53:00Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:52:56Z
dc.date.available2022-04-29T13:53:00Z
dc.date.available2022-04-29T13:52:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4624
dc.description.abstractЦел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската теза е, че чрез помощта на статистико-иконометрични подходи и методи за анализ се подобряват възможностите за статистическа оценка на състоянието и динамиката на цифровата икономика в ЕС и на степента на сближаване между държавите. Извършен е критичен анализ на теоретичните постановки за същността на цифровата икономика и в резултат е предложена дефиниция, върху която е изградено изследването. Представена е система от подбрани от авторите показатели за характеризиране на цифровата икономика и техните информационни източници. Изградена е методологична рамка на изследването на статистическите измерения на цифровата икономика – анализ на състоянието и динамиката, класификация на държавите в групи и оценка на сближаването чрез подходите на абсолютната сигма и бета конвергенция. В резултат на проведения статистически е анализ за периода 2010–2020 г. е установена тенденция към нарастване на равнищата на избраните показатели за почти всички държави. Според равнището на показателите през 2010 г. и скоростта на промените през периода 2010–2020 г. държавите от ЕС-27 са обособени в четири групи – напредващи, забавящи се, догонващи и изоставащи. Чрез подходите за конвергенция е оценен процесът на сближаване между държавите по отношение на показателите за характеризиране на цифровата икономика.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectцифрова икономикаbg_BG
dc.subjectкоефициент на изпреварванеbg_BG
dc.subjectабсолютна сигма- и бета-конвергенцияbg_BG
dc.titleСтатистически измерения на цифровата икономикаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record