Show simple item record

dc.contributor.authorБожинова, Марияна
dc.contributor.authorИлиева, Любка
dc.contributor.authorТодорова, Любомира
dc.contributor.authorПавлов, Павлин
dc.date.accessioned2022-04-29T13:53:23Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:53:19Z
dc.date.available2022-04-29T13:53:23Z
dc.date.available2022-04-29T13:53:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4627
dc.description.abstractПоявилият се като вирус COVID-19, прерасна в социално и икономическо бедствие след взетите ограничителни мерки във всички държави. Туризмът е един от най-засегнатите от пандемията сектори, тъй като мерките, въведени за ограничаване на вируса, доведоха почти до пълно спиране на туристическите дейности по целия свят. В този смисъл целта на настоящата разработка е, въз основа на проучване въздействието на COVID-19 кризата върху българския туризъм и поведението на българските туристи да се изведат възможности за преодоляване на последиците от кризата и да се очертаят насоки за неговото развитие. Основната изследователската теза е тясно свързана с целта на проучването и защитава авторовите виждания, че възстановяването на българския туризъм в условията на COVID-19 е възможно единствено посредством предприемането на конкретни мерки, основаващи се на задълбочен анализ на състоянието, в което се намира туристическият бизнес, и отчитане на потребителските нагласи за потребление на туристически услуги в условията на COVID-19. Чрез анкетен метод се изследват потребители на туристически услуги в България. Постигнати са всички задачи на изследването, а именно: изследвани са теоретичните постановки за управление на кризите в туризма; анализирано е състоянието на българския туризъм в условията на COVID-19; направен е преглед на действащите фискални и социални мерки за възстановяване на туристическия сектор; проучени са нагласите към потребление на туристически услуги в условията на COVID-19; изведени са възможности и препоръки за справяне на туристическия бизнес с последиците от COVID кризата.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;6
dc.subjectтуризъмbg_BG
dc.subjectхотелиерствоbg_BG
dc.subjectресторантьорствоbg_BG
dc.subjectCOVID-19bg_BG
dc.titleСъстояние и възможности за развитие на българския туризъм в условията на COVID-19bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record