Show simple item record

dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.contributor.authorКулчев, Красимир
dc.contributor.authorИванова, Дияна
dc.date.accessioned2022-04-29T13:53:29Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:53:25Z
dc.date.available2022-04-29T13:53:29Z
dc.date.available2022-04-29T13:53:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4628
dc.description.abstractПрогнозирането на финансовата устойчивост на предприятията е приоритетен проблем в контекста на съвременните икономически и социални условия. Възможност да се прогнозира финансовата устойчивост предоставят аналитичните модели, които са конструирани чрез дискриминантен анализ. Апробирането им у нас би допринесло както за обогатяване на теорията на икономическия анализ, така и за своевременно откриване на риск от влошена финансова устойчивост на действащи предприятия. В усло-вията на динамична и непредсказуема среда вниманието следва да е насочено към процедурите за устойчиво развитие, които ще подпомогнат за изясняване задълженията на инвеститорите и за повече прозрачност от страна на финансовите институции и дружествата по отношение на това, как отчитат устойчивото развитие в процеса на вземане на решения. В тази връзка аналитичните процедури се утвърждават като особено важен компонент и на одита поради заинтересоваността на клиентите не само от текущото им състояние, но и от перспективите за растеж. Подобни прогнози биха могли да се правят, ако преди това се обоснове предположението, че предприятието ще остане действащо в обозримо бъдеще. В областта на задължителния одит една от основните цели на ЕК е: подобряване на информационната стойност на одитите за инвеститорите и оценка на предприятията. Резултатите от приложението на аналитичните модели за оценяване финансовата устойчивост на предприятията могат да бъдат особено полезни при своевременното им използване за вземане на обосновани решения в областта на вътрешния и външния контрол.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectаналитични моделиbg_BG
dc.subjectфинансова устойчивостbg_BG
dc.subjectдискриминантен анализbg_BG
dc.subjectвътрешен контролbg_BG
dc.subjectвъншен одитbg_BG
dc.titleАналитични модели при оценка на финансовата устойчивост на предприятиятаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record