Show simple item record

dc.contributor.authorГорчева, Таня
dc.contributor.authorЛюбенов, Здравко
dc.contributor.authorПетров, Ивайло
dc.date.accessioned2022-04-29T13:53:35Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:53:31Z
dc.date.available2022-04-29T13:53:35Z
dc.date.available2022-04-29T13:53:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4629
dc.description.abstractМеждународното разделение на труда е основен фактор за формирането на съвременната производствена специализация, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за националните стопанства. Динамиката на движение на производствените фактори обуславя значително преструктуриране на търговските потоци и създава нова международна производствена специализация на световните региони и на отделните икономики, което предполага съвременен подход при анализиране на съвременното международно разделение на труда. Международната производствена и експортна специализация на българската икономика се развива през последните двадесет години под въздействието на два значими процеса – преходът към пазарна икономика и интеграцията към ЕС – които доведоха до преструктуриране и развитие на нов производствен потенциал. За промените в модела на международна производствена и търговска специализация на българската икономика оказват въздействие и други външни фактори и процеси, протичащи в международната икономика, които са свързани обективно с процеса на глобализация и нейните динамични изменения. Влиянието на външните фактори обаче невинаги може да промени динамиката и характера на вътрешните структурни промени у нас, които да повишат конкурентоспособността на националната икономика. Българската икономика се нуждае от актуализиране на модела на международната си специализация с оглед на протичащите глобални промени в технологичен и организационен план, което означава осъвременяване на механизма, формите и инструментариума на формиране на актуална международна специализация, която да е в синхрон със съвременното международното разделение на труда.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;8
dc.subjectмеждународно разделение на трудаbg_BG
dc.subjectмеждународна конкурентоспособностbg_BG
dc.subjectпроизводствена и експортна специализацияbg_BG
dc.subjectпроизводствена структура по нива на технологиитеbg_BG
dc.titleМеждународната производствена специализация и мястото на българската икономика – тенденции и перспективиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record