Show simple item record

dc.contributor.authorЧиприянова, Галина
dc.contributor.authorВечев, Венцислав
dc.contributor.authorИванова-Кузманова, Галя
dc.contributor.authorКръстева-Христова, Радосвета
dc.date.accessioned2022-04-29T13:53:42Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:53:38Z
dc.date.available2022-04-29T13:53:42Z
dc.date.available2022-04-29T13:53:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4630
dc.description.abstractСчетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за регистриране, измерване и анализ на стопанските операции и процеси и резултатите от тях. Динамичността на тези процеси в съчетание с динамиката и на нормативната уредба в областта на счетоводството поставят образователните институции пред предизвикателството да подготвят счетоводни специалисти, които да отговорят адекватно като съвкупност от знания и умения на съвременните изисквания на работодателите. Обект на изследване в настоящата разработка е образователният процес по счетоводство в специалност „Счетоводство и контрол“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов„ – Свищов. Предмет на изследване е обучението на студентите в ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“ съобразно изискванията на пазара на труда за заемане на различни счетоводни длъжности. Основната цел е, на база проучване и анализ на процеса на обучение по счетоводство и изискванията на предприятията от различни сектори на икономиката към кандидатите за заемане на счетоводни длъжности да се очертаят проблемите и да се изведат възможни решения за повишаване на съответствието между обучението по счетоводство и съвременните изисквания на счетоводната практика.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;9
dc.subjectсчетоводна професияbg_BG
dc.subjectбакалавърbg_BG
dc.subjectмагистърbg_BG
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.titleИзследване на актуалните тенденции пред счетоводната професияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record