Show simple item record

dc.contributor.authorМилев, Пламен
dc.contributor.authorТабов, Явор
dc.date.accessioned2022-09-29T08:03:04Z
dc.date.accessioned2022-09-29T08:03:05Z
dc.date.available2022-09-29T08:03:04Z
dc.date.available2022-09-29T08:03:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4651
dc.description.abstractДанните в уеб базираните информационни системи представляват все по-голям интерес за аналитична обработка от страна на организациите. Обичайно текстовите данни в този вид системи имат неструктурирана форма. Неструктурираните данни в уеб базираните информационни системи са с много голям обем. Това предполага приложението на специфични подходи за аналитична обработка на данните предвид естествената им неструктурирана форма. Откроява се необходимостта от представяне на текстови данни от уеб базирани информационни системи в структурирана форма. Статията е посветена на така поставената проблематика. Разглеждат се особеностите на данните в уеб базираните информационни системи. Представя се концептуален подход за представяне на текстови данни от този вид системи в структурирана форма. На база на предложения концептуален подход се дефинира модел на софтуерно решение, което представлява възможност за технологична реализация на концептуалния подход. Акцентира се на все по-значимата роля на данните в рамките на уеб концепцията за вземането на управленски решения в организациите.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectконцептуален подходbg_BG
dc.subjectтекстови данниbg_BG
dc.subjectуеб базирана информационна системаbg_BG
dc.titleКонцептуален подход за представяне на текстови данни от уеб базирани информационни системи в структурирана формаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record