Show simple item record

dc.contributor.authorПаргов, Калоян
dc.date.accessioned2022-11-03T11:41:45Z
dc.date.accessioned2022-11-03T11:41:46Z
dc.date.available2022-11-03T11:41:45Z
dc.date.available2022-11-03T11:41:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4689
dc.description.abstractЕнергийният баланс е ключов за националните икономики статистически отчет. Стратегическият анализ на Енергийния баланс на Република България за периода 2006–2020 год. позволява извеждане на ключови тенденции за определяне на приоритетите за развитие на инфраструктурата за производство, пренос, потребление, междусистемен обмен и разширяване дела на възобновяемите източници. Изследването е в две основни части, като първата е с фокус методиката на съставяне на Енергийния баланс като статистически документ със съответни еволюционни характеристики и структурни компоненти; втората включва вербално-графично представяне динамиката на основни компоненти и показатели на Енергийния баланс на Република България. В резултат са илюстрирани годишни темпове на изменение за 15-годишен период, уравнения на линии на единична регресия и коефициенти на детерминация. В заключението са изведени обобщения и изводи със стратегически за енергийната система характер.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;2
dc.subjectенергиен балансbg_BG
dc.subjectенергийна сигурностbg_BG
dc.subjectенергиен секторbg_BG
dc.subjectРепублика Българияbg_BG
dc.titleЕнергиен баланс на Република България - стратегически анализbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record