Show simple item record

dc.contributor.authorГенов, Слави
dc.date.accessioned2022-12-12T07:16:49Z
dc.date.accessioned2022-12-12T07:16:52Z
dc.date.available2022-12-12T07:16:49Z
dc.date.available2022-12-12T07:16:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4706
dc.description.abstractВ изследването се разглеждат въпросите, свързани с момента на възникването и признаването на приходите в счетоводството. Разглеждат се и са анализирани прилаганите принципи и правила, методи и методики, относими за отделните стопански ситуации, свързани с признаването на приходите. Изследването е посветено на признаването на приходи от сделки, свързани с продажбата на стоки или извършването на услуги, чието изпълнение е към определен момент или в рамките на определен период. Изследвани са и подходите за признаване на приходи при многокомпонентни договори и сделки. Разисквани са времената на изпълнение за отделните компоненти - стоки и услуги и е изяснена необходимостта от нов подход при отчитането на многокомпонентните сделки. Това е осъществено на базата на прегледа на съществуващи и прилагани подходи и методи и на практиката и политиките на компании, прилагащи Международните счетоводни стандарти в областта на телекомуникациите в България и на големи и средни предприятия, прилагащи Национални счетоводни стандарти за 2019 г. Тъй като в България на основание изискванията на Закона счетоводството предприятията изготвят и представят своите годишни финансови отчети, при спазване на изискванията на МСС или НСС се разглеждат и обсъждат различните подходи - на основата на анализа на връзката, и допирните точки и различия на МСС/ МСФО с НСС. Изследването и изясняването на основните моменти, свързани с многокомпонентните договори е свързано с тезата, че познаването на основните правила за прехвърляне на контрол и познаването на принципите за „развързването“ на отделните компоненти е предпоставка за правилното им текущо счетоводно отчитане и периодично-то им представяне във финансовите отчети, в резултат на което се повишава полезността им за техните ползватели.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectприходbg_BG
dc.subjectдоходbg_BG
dc.subjectзадължение за изпълнениеbg_BG
dc.subjectмногокомпонентен договорbg_BG
dc.subjectконтролbg_BG
dc.titleПриходи от договори с клиенти по многокомпонентни договориbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record