Show simple item record

dc.contributor.authorДимова, Надежда
dc.date.accessioned2022-12-12T07:17:07Z
dc.date.accessioned2022-12-12T07:17:08Z
dc.date.available2022-12-12T07:17:07Z
dc.date.available2022-12-12T07:17:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4708
dc.description.abstractПроменените икономически условия налагат редица предизвикателства пред бизнес логистиката и вчастност ролята й при обслужването на клиентите, но тя може и трябва да е обвързана със съвременните разбирания за устойчивост. Целта на студията е да се открои приложението на принципите на устойчивостта в бизнес логистиката при обслужването на корпоративните клиенти. Основните задачи, които са свързани с целта, са: да се представят съдържателните аспекти на устойчивостта и връзката й с бизнес логистиката; да се изведат технологичните решения в бизнес логистиката при обслужване на корпоративни клиенти в посока повишаване на устойчивостта; да се изведат очакваните резултати от приложението на принципите на устойчивост в бизнес логистиката при обслужването на корпоративни клиенти. Основната изследователска теза на автора е, че дигитализацията в бизнес логистиката предопределя редица промени и изисква от мениджърите на големите компании иновативност и креативност по отношение прилагането на принципите на устойчивост с цел отличното обслужване на непрекъснато променящите се корпоративни клиенти.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectбизнес логистикаbg_BG
dc.subjectустойчивостbg_BG
dc.subjectдистрибуцияbg_BG
dc.subjectпотребителско поведениеbg_BG
dc.subjectобслужване на клиентитеbg_BG
dc.subjectбизнес успехbg_BG
dc.titleПриложение на принципите на устойчивостта в бизнес логистиката при обслужване на корпоративни клиентиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record