Show simple item record

dc.contributor.authorДурова, Калина
dc.date.accessioned2023-01-15T09:35:06Z
dc.date.accessioned2023-01-15T09:35:08Z
dc.date.available2023-01-15T09:35:06Z
dc.date.available2023-01-15T09:35:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4711
dc.description.abstractЦелта на настоящото изследване е да анализира краткосрочната и дългосрочната връзка между усвоените европейски средства и икономическия растеж в новите страни – членки (НСЧ-11) като група и на България вчастност през периода 2014-2020 г. За постигане целта на изследването е използван авторегресионен модел с разпределен лаг (ARDL). Резултатите показват, че като публични инвестиции усвоените европейски средства въздействат върху икономическия растеж на НСЧ - 11 в краткосрочен, но не и в дългосрочен период. Анализът на връзката между икономическия растеж и нормата на усвояемост на еврофондовете в България сочи за краткосрочно положително, но не и дългосрочно въздействие на усвоените евросредства върху темпа на прираст на реалния БВП на страната.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.subjectнови страни членкиbg_BG
dc.subjectфондове на Европейския съюзbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.titleВъздействие на усвоените еврофондове върху икономическия растеж на България и на новите страни - членкиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record