Show simple item record

dc.contributor.authorПетрова, Райна
dc.date.accessioned2023-01-15T09:35:15Z
dc.date.accessioned2023-01-15T09:35:16Z
dc.date.available2023-01-15T09:35:15Z
dc.date.available2023-01-15T09:35:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4713
dc.description.abstractКомпетентностите на управленските счетоводители са в процес на развитие съобразно променящата се социално-икономическа реалност. Практическото приложение на компетентностния подход в разглежданата област е отговор на промяната в нагласите от предметно-ориентирано към компетентностноориентирано обучение. Настоящото изследване има за цел да предложи компетентностен модел за обучение на студентите в областта на управленското счетоводство. Прилагането на разработения модел на компетентности в обучителния процес ще допринесе както за развитие на компетентностите, знанията и уменията, ценностите, етиката и нагласите, така и за реализа-цията на бъдещите управленски счетоводители.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;4
dc.subjectкомпетентностиbg_BG
dc.subjectкомпетенцииbg_BG
dc.subjectкомпетентностен подходbg_BG
dc.subjectкомпетентностен модел за обучениеbg_BG
dc.subjectуправленско счетоводствоbg_BG
dc.titleКомпетентностният подход през призмата на обучението по управленско счетоводство в университетитеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record