Show simple item record

dc.contributor.authorБожинова, Марияна
dc.contributor.authorИлиева, Любка
dc.contributor.authorШопова, Кристина
dc.contributor.authorЛяскова-Великова, Невена
dc.contributor.authorКръстанова, Василена
dc.date.accessioned2023-07-04T10:36:41Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:36:42Z
dc.date.available2023-07-04T10:36:41Z
dc.date.available2023-07-04T10:36:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4768
dc.description.abstractОсновавайки се на творческия подход, технологиите и иновациите, икономиката на преживяванията намира широко приложение в създаването на нови изживявания за потребителите на туристически услуги. Надградените с преживявания специализирани форми на туризъм имат потенциал да отговорят на специфичните интереси и потребности на туристите, като добавят допълнителна стойност за тях. Въпросите за развитието на туризма посредством икономиката на преживяванията са особено актуални предвид необходимостта от адаптиране на дестинация България към новата икономическа действителност и потребителски очаквания. Основната изследователска теза е, че туристическа дестинация България може да предложи иновативен туристически продукт, използвайки възможностите на икономиката на преживяванията при оползотворяване на наличните туристически ресурси за развитието на специализирани форми на туризъм. Настоящата разработка има за цел да очертае стратегическите възможности за развитие на туристическа дестинация България чрез икономиката на преживяванията. За постигането на целта се решават следните задачи: извършен е теоретичен анализ на икономиката на преживяванията и управлението на туристическите дестинации, анализирани са ресурсите за развитие на специализирани форми, проведено е емпирично изследване на възможностите за интегриране на концепцията за икономиката на преживяванията в продукта на туристическа дестинация България. В резултат на направеното изследване са очертани възможности и насоки за развитие на туристическа дестинация България чрез икономиката на преживяванията.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectтуристическа дестинацияbg_BG
dc.subjectикономика на преживяваниятаbg_BG
dc.subjectспециализирани форми на туризъмbg_BG
dc.subjectиновации в туризмаbg_BG
dc.titleРазвитие на туристическа дестинация България посредством икономиката на преживяваниятаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record