Show simple item record

dc.contributor.authorВасилев, Венцислав
dc.contributor.authorЙорданов, Пламен
dc.contributor.authorЕрусалимов, Румен
dc.contributor.authorНинов, Николай
dc.contributor.authorПанева, Анелия
dc.contributor.authorНинова, Валентина
dc.contributor.authorИлиева, Таня
dc.contributor.authorНиколова, Маргарита
dc.contributor.authorЙорданов, Йордан
dc.contributor.authorИлиев, Николай
dc.contributor.authorВасилева, Радка
dc.date.accessioned2023-07-04T10:36:56Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:36:57Z
dc.date.available2023-07-04T10:36:56Z
dc.date.available2023-07-04T10:36:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4770
dc.description.abstractОбект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма сигурност на гражданите в съвременното общество. Целта на изследването е фокусирана върху проучването на евентуалните възможности за тяхната конвергенция. За реализиране на поставената цел са дефинирани следните задачи: - очертаване на организационно-икономическите характеристики на животозастраховането и пазарноориентираното социално осигуряване; - проучване параметрите на продуктите, предлагани на животозастрахователния и осигурителния пазар в България; - разкриване спецификата на животозастрахователния и осигурителния пазар в България и проследяване динамиката на тяхното развитие; - очертаване на направленията за конвергенция на застрахователния и осигурителния пазар. Изследователската теза, защитавана от екипа, е, че установяването на сходства между застрахователния и осигурителния пазар позволява да бъдат очертани възможностите за тяхното организационно развитие и социално сближаване посредством заимстване на добри практики и взаимно допълване.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectживотозастрахованеbg_BG
dc.subjectсоциално осигуряванеbg_BG
dc.subjectдопълнително задължително пенсионно осигуряванеbg_BG
dc.subjectдопълнително доброволно пенсионно осигуряванеbg_BG
dc.titleСоциално-икономически характеристики и възможности за конвергенция на животозастраховането и пазарноориентираното социално осигуряванеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record