Show simple item record

dc.contributor.authorЛазарова, Елица
dc.contributor.authorВеселинова, Надежда
dc.contributor.authorГосподинов, Юлиян
dc.contributor.authorСтоянова, Мариела
dc.date.accessioned2023-07-04T10:37:18Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:37:19Z
dc.date.available2023-07-04T10:37:18Z
dc.date.available2023-07-04T10:37:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4774
dc.description.abstractДигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и ускоряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на стратегически насоки за оптимизиране на електронното административно обслужване. За постигане на целта са поставени следните задачи: 1) да се характеризира дигиталната трансформация в ЕС; 2) да се изследват стратегическата и нормативната рамка за дигитална трансформация в България; 3) да се картографира текущото състояние на електронните административни услуги в общините в България; 4) да се очертаят предизвикателства и насоки за подобряване на електронното административно обслужване в общините в България. В разработката се защитава тезата, че за да се преодолеят предизвикателствата пред дигитализацията в общинските администрации в България, е необходимо оптимизиране на процесите в тях. Изводите и обобщенията се основават на проведено изследване на два етапа в периода м. май–септември 2022 г. и на основата на различни научноизследователски методи: контент анализ, критичен анализ на документи, индукция, дедукция. В резултат на осъщественото изследване е отчетен напредъкът на Република България във връзка с електронното административно обслужване в общините, идентифицирани са външните и вътрешните бариери и са систематизирани насоки за подобряване и ускоряване дигиталния преход на общинските администрации.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;8
dc.subjectдигитална трансформацияbg_BG
dc.subjectелектронно административно обслужванеbg_BG
dc.subjectелектронни административни услугиbg_BG
dc.subjectдигитализацияbg_BG
dc.titleСтратегически аспекти на електронното административно обслужване в общините в Република Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record