Show simple item record

dc.contributor.authorЕмилова, Петя
dc.contributor.authorПопов, Веселин
dc.contributor.authorМаринова-Костова, Кремена
dc.contributor.authorСотиров, Маргарита
dc.contributor.authorАлександров, Мартин
dc.date.accessioned2023-07-04T10:37:26Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:37:26Z
dc.date.available2023-07-04T10:37:26Z
dc.date.available2023-07-04T10:37:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4776
dc.description.abstractДигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова платформа разнородни участници, които си сътрудничат за постигането на обща цел. ДЕ е важна стъпка при дигитализацията на туристическите дестинации (ТД) и превръщането им в интелигентни дестинации. Целта на настоящата студия е да се изследва текущото състояние на дигитализацията на бизнес организациите в ТД Велико Търново и да се очертаят възможностите на ДЕ за нейното развитие. За постигане на поставената цел се решават следните задачи: идентифицират се ИКТ, подпомагащи дигитализацията в туристическия сектор, дефинира се понятието „дигитална екосистема“ и ключовите им характеристики, анализира се текущото състояние на дигитална трансформация в ТД Велико Търново, определят се участниците в ДЕ на ТД, както и ползите, новите възможности и рискове за тях. Основната изследователска теза е, че ДЕ на ТД предоставя среда и инструменти за обединяване на множество ресурси на различни участници и за създаване на иновативни услуги за клиентите. В резултат на направеното изследване стигаме до извода, че липсва познаване от страна на туристическите организации в ТД Велико Търново относно възможностите на ДЕ и те нямат техническа и технологична готовност за включване в нея. За решаване на този проблем е необходимо, те да се запознаят с ползите, които носи ДЕ, тяхната роля в нея, както и рисковете, до които води включването в подобна дигитална платформа.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;9
dc.subjectдигитална трансформацияbg_BG
dc.subjectтуристическа дестинацияbg_BG
dc.subjectдигитална екосистемаbg_BG
dc.subjectдигитална екосистема на туристическа дестинацияbg_BG
dc.titleДигитална екосистема на туристическа дестинацияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record