Show simple item record

dc.contributor.authorШишманова, Пенка
dc.contributor.authorВасилев, Йордан
dc.contributor.authorНесторов, Людмил
dc.contributor.authorТодорова, Таня
dc.contributor.authorАлександрова, Александрина
dc.contributor.authorПеткова, Елица
dc.date.accessioned2023-07-04T10:37:33Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:37:34Z
dc.date.available2023-07-04T10:37:33Z
dc.date.available2023-07-04T10:37:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4778
dc.description.abstractВъпросът за внедряването на новите технологии в стопанската дейност на хората е особено актуален в наши дни, предвид факта, че води до трансформация на съществуващите бизнес модели. Това променя и изискванията към подготовката на кадрите. Целта на студията е да се изследва степента на подготвеност на студентите–икономисти за професионална реализация в условията на дигитална трансформация и идентифициране на основните предизвикателства и приоритети като база за подобряване на тяхната подготовка. Във връзка с това са формулирани следните задачи: да се изследват основните характеристики на дигиталната трансформация и добрите практики в това отношение с фокус върху висшето образование; да се анализират документи, свързани с развитието на висшите училища от СЦРП; да се проучи мнението на студентите относно качеството на подго-товката им съобразно новите изисквания на трудовия пазар; да се изведат насоки за подобряване готовността за трудова реализация на бъдещите икономисти. Основната изследователска теза е, че студентите притежават определена готовност за трудова реализация в дигитализиращата се икономика, но техните знания и умения бързо остаряват или се оказват недостатъчни, което налага непрекъснато поддържане и подобряване на подготовката и висшите училища трябва да отговорят на тези потребности. Резултатите от изследването показват, че студентите от СЦРП имат потенциал за трудова реализация в условията на дигитализация. Въпреки това са изведени някои насоки за подобряване на подготовката им, формулирани на база самооценка за притежаваните от тях компетенции.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;10
dc.subjectдигитална трансформацияbg_BG
dc.subjectдигитални компетенцииbg_BG
dc.subjectвисше образованиеbg_BG
dc.subjectпрофесионална реализацияbg_BG
dc.titleГотовност на студентите–икономисти от висшите училища в Северен централен район на планиране за реализация на трудовия пазар в условията на дигитална трансформацияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record