Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариев, Андрей
dc.contributor.authorЗахариева, Галина
dc.contributor.authorМихайлова, Маргарита
dc.contributor.authorИванова, Катя
dc.contributor.authorНиколова, Маргарита
dc.date.accessioned2023-07-04T10:38:28Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:38:29Z
dc.date.available2023-07-04T10:38:28Z
dc.date.available2023-07-04T10:38:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4787
dc.description.abstractДигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България и изведе основните ползи за тях, както и пречките, пред които са изправени в този процес. Три основни задачи търсят решение: изграждане на теоретична рамка на изследването; емпирично проучване на степента и аспектите на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси в българските финансови предприятия; систематизиране на основните проблеми пред и предимствата от дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси във финансови предприятия. Тезата се формулира, както следва: дигиталната трансформация във финансовите предприятия е векторен процес, със системен характер, който намира емпирични свидетелства при управлението на човешките ресурси в среда на адаптираща се нормативна рамка, пандемични предизвикателства, изискване за инвестиции и очаквания за подобрена конкурентоспособност и ефективност. Обект на студията са политиките и практиките по управление на човешките ресурси в българските финансови предприятията, а предмет – влиянието на дигитализацията върху политиките и практиките по управление на човешките ресурси в българските финансови предприятия (банки, застрахователи и осигурители). Методиката на изследване е анкетиране чрез въпросник с 54 въпроса. Дигитализацията стимулира въвеждане на работата от дистанция, което във ФП допълнително се ускори от пандемията Covid-19.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;11
dc.subjectуправление на човешките ресурсиbg_BG
dc.subjectзастрахователни компанииbg_BG
dc.subjectкредитни институцииbg_BG
dc.subjectпенсионни фондовеbg_BG
dc.subjectдигитализацияbg_BG
dc.titleДигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси в българските финансови предприятияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record