Show simple item record

dc.contributor.authorБорисов, Теодор Л.
dc.date.accessioned2023-07-04T10:40:28Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:40:29Z
dc.date.available2023-07-04T10:40:28Z
dc.date.available2023-07-04T10:40:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4798
dc.description.abstractПроцесът на отговор на страните от Европа по отношение на изискванията за развитие на нисковъглеродна и екологична среда поставят множество предизвикателства пред отделните държави. Изпълнението на заложените нормативи в Европейския зелен пакт налага действия в различни икономически сфери в корпоративния, производствения, публичния и частния сектор. Обект на настоящата работа е нисковъглеродният транспорт в Европа. В основата й е извеждането на сравнителен анализ на емисиите на въглероден диоксид – средно равнище за периода 2007 – 2018 г. (хил. т.) и продажбата на леки автомобили – средно равнище за периода 2007 – 2020 г. За целите на фокусиране на изследването върху развитието на нисковъглеродния транспорт в Европа и прилаганите данъчни облекчения и стимули за покупка в по-широк мащаб са анализирани локалните мерки, използвани в отделните държави. Тезата, върху която авторът акцентира, е свързана с твърдението, че България трябва да следва добрите практики в ЕС, свързани със стимули при покупката на автомобили с ниски емисии на въглероден диоксид, както и с данъчни облекчения. Задачите, които се поставят с настоящата работа, са, както следва: - да се изведат мерките за декарбонизация на автомобилния транспорт; - да се анализира състоянието на емисиите на въглероден диоксид – средно равнище за периода 2007 – 2018 г. (хил. т.) и продажбата на леки автомобили – средно равнище за периода 2007 – 2020 г.; - да се изведат в сравнителен аспект прилаганите данъчни облекчения и стимули за покупка, целящи подобряване екологичността на автомобилния парк в държавите в Европа. В резултат на извършения анализ е извеждането на добрите практики на финансово насърчаване в част от европейските държави и обоснованата необходимост от преразглеждането на данъчната политика, свързана с облагането на автомобилите в развиващите се европейски страни, като: България, Естония, Италия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectнисковъглероден транспортbg_BG
dc.subjectданъчни облекченияbg_BG
dc.subjectстимули за покупкаbg_BG
dc.subjectЕвропаbg_BG
dc.titleРазвитие на нисковъглеродния транспорт в Eвропа: данъчни облекчения и стимули за покупкаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record