Show simple item record

dc.contributor.authorСтоенчев, Николай
dc.date.accessioned2023-07-04T10:40:46Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:40:47Z
dc.date.available2023-07-04T10:40:46Z
dc.date.available2023-07-04T10:40:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4800
dc.description.abstractВ настоящата статия са представени резултатите от изследване на факторната обусловеност на раждаемостта в България по области от равнището на трудова заетост и безработица. Обобщен е международен опит в такъв вид изследвания. Резултатите за България показват наличието на положителна корелационна зависимост между трудовата заетост и равнището на раждаемост, която е умерено силна и по-добре изявена за мъжете. Равнището на безработица влияе отрицателно върху равнището на раждаемост. Силата на връзка е умерена и е по-добре изразена при мъжете. Изхождайки от предишни изследвания, доказали съществени различия във влиянието на селскостопанския и неселскостопанския труд върху равнището на раждаемост, сме изчислили коефициент на специализация на територията по отношение на отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“. Коефициентът на корелация между коефициента на специализация на територията и равнището на раждаемост по области е умерено висок и положителен, което доказва наличието на съществена връзка. Резултатите потвърждават тезата за положителна връзка на трудовата заетост с раждаемостта.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectтрудова заетостbg_BG
dc.subjectбезработицаbg_BG
dc.subjectспециализация на териториятаbg_BG
dc.subjectраждаемостbg_BG
dc.subjectкоефициент на корелацияbg_BG
dc.titleВлияние на трудовата заетост върху равнището на раждаемост в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record