Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариев, Андрей
dc.contributor.authorЗахариева, Галина
dc.contributor.authorМихайлова, Маргарита
dc.date.accessioned2023-07-04T10:44:14Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:44:15Z
dc.date.available2023-07-04T10:44:14Z
dc.date.available2023-07-04T10:44:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4815
dc.description.abstractНастоящето изследване има теоретичен и емпиричен ракурс в своята конструкция. В първия аспект се поставя за цел изследване на проучване на теоретичните достижения в областта на дигиталните технологични решения за подбор на човешки ресурси, потенциалните им предимства и недостатъци, а във втория аспект – анализ на политиките на българските финансовите предприятия в областта на дигитализацията, вкл. на човешките ресурси, практиките по използване на съвременни средства за подбор, потенциала за тяхното подобряване и усъвършенстване. Обект на изследването са българските предприятия от банковия и застрахователния сектор, а предмет – техните политики по дигитализация и съвременните методи на подбор на човешки ресурси, които използват. Анкетираните застрахователни дружества формират 65.35% от брутния премиен приход на българския общозастрахователен пазар към 30.06.2022 г. Изследваните кредитни институции са лицензирани от БНБ търговски банки в Република България, които управляват 70.04% от активите в банковата система на изследвания национален пазар към 30.06.2022 г. Сравнителният анализ на двете групи финансови предприятия показва както прилики, така и съществени различия. Поради по-големия мащаб на управляван персонал търговските банки развиват собствени платформи за дигитализация и подбор на човешки ресурси, докато процесът при застрахователите е поконсервативен и разчита и на посредници. Получените отговори на въпроси по Ликертовата скала, свързани с дигитализацията в управлението на човешките ресурси установява съществени различия в експертните оценки за двете групи финансови предприятия.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectчовешки ресурсиbg_BG
dc.subjectзастрахователни компанииbg_BG
dc.subjectкредитни институцииbg_BG
dc.subjectподборbg_BG
dc.subjectдигитализацияbg_BG
dc.titleДигитализация и подбор на човешките ресурси в банковите и застрахователни предприятия: сравнителен анализbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record