Show simple item record

dc.contributor.authorПаргов, Калоян
dc.date.accessioned2023-09-01T12:53:47Z
dc.date.accessioned2023-09-01T12:53:49Z
dc.date.available2023-09-01T12:53:47Z
dc.date.available2023-09-01T12:53:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4833
dc.description.abstractOбект на настоящата студия е енергийната политика като основа на енергийната сигурност, а неин предмет – оценката на енергийната политика на ЕС в началото на XXI в. и ролята й на потенциален генератор на енергийната криза с борсовите цени на електрическата енергия от 2021 година. Работната хипотеза на студията се базира върху разбирането, че „зелената сделка“ и преходът към нисковъглеродна енергетика са най-голямото регулаторно предизвикателство пред ЕС и България през първата половина на XXI век, но те имат за своя основа решения и политики, обосновани още през първата декада на този век. Целта на изследването е да докажем, че чрез стратегически финансово-икономически решения и европейска политика за инвестиции в енергийна ефективност и пазарна диверсификация на доставките е възможно, ЕС и България да могат да изграждат енергийната си политика и сигурност само на базата на дългосрочни стратегически решения. Изследователските задачи на студията включват следните насоки. Първо, преглед на основополагащите дискусии за общата европейска енергийна политика, формиращи днешното енергийно статукво в ЕС. Второ, извършване на теоретичен обзор на понятието „енергийна сигурност“. Трето, преглед и преоценка на концепциите за енергийна сигурност чрез интегриране на международните отношения и технологичните фактори. Четвърто, дебатиране на енергийната политика като отговорност на Европейската комисия, адресираща предизвикателствата на 21-ви век. В резултат на анализа се дават препоръки, България да насочи своите усилия към диверсификация на източниците на енергия, да бъдат насочени усилия в спестяването на енергия и увеличаване дела на възобновяемите източници, както и към изгражденето на АЕЦ „Белене”.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries17;8
dc.subjectенергийна сигурностbg_BG
dc.subjectенергийна политикаbg_BG
dc.subjectенергийни решенияbg_BG
dc.subjectпредлагане и търсене на глобална енергия и електроенергияbg_BG
dc.titleИсторически анализ и оценка на енергийната политика на Европейския съюз в началото на XXI векbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record