Show simple item record

dc.contributor.authorВойнов, Юлиан
dc.date.accessioned2023-09-01T12:54:04Z
dc.date.accessioned2023-09-01T12:54:05Z
dc.date.available2023-09-01T12:54:04Z
dc.date.available2023-09-01T12:54:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4836
dc.description.abstractНастоящата студия изследва теоретичното развитие на методите, моделите и инструментите за провеждане на стрес тест при анализ на устойчивостта на финансовата система и на публичните финанси. Проследява се тяхното зараждане в началото на 90-те години на ХХ век, първоначално насочени към надзора върху финансовите институции, а впоследствие развили се към анализ устойчивостта на публичните финанси – публичният дълг и бюджетният баланс. Детайлно внимание е обърнато на подхода на ЕС за анализ състоянието на държавния бюджет, като е откроен моделът за оценка на т.нар. циклично изгладен бюджетен баланс (CABB). Представен е и алтернативен модел за неговата оценка, а именно динамичен модел на общо равновесие (DSGE), като е направено сравнение между резултатите на двата модела и са разгледани техните положителни и отрицателни страни. Сравнението показва, че моделът на ЕК има значително проциклично въздействие върху бюджетните цели спрямо резултатите от DSGE модела, което поставя въпросът, дали стабилициращият ефект на фискалната рамка на ЕС е пригоден за предизвикателствата на една дълбока и продължителна криза.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries17;11
dc.subjectстрес тестbg_BG
dc.subjectфинансиbg_BG
dc.subjectбюджетен балансbg_BG
dc.subjectдългbg_BG
dc.titleПредпоставки и теоретични основи за развитие на инструментариума за стрес тест на публичните финансиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record