Show simple item record

dc.contributor.authorСимеонова, Боряна
dc.date.accessioned2023-09-01T12:54:15Z
dc.date.accessioned2023-09-01T12:54:16Z
dc.date.available2023-09-01T12:54:15Z
dc.date.available2023-09-01T12:54:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4839
dc.description.abstractОценяването на стоките в предприятията с търговска дейност е една от най-важните задачи. Правилното първоначално, текущо и последващо оценяване на стоките е от съществено значение за вземането на адекватни счетоводни и управленски решения. Оценяването на стоките се регламентира от СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси (2016). Той определя реда за оценяване и счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие с модела на историческата цена (доставната стойност). Историческата цена на стоките може да е цената на придобиване, себестойността и справедливата цена. За оценяване на стоките при тяхното изписване се предлагат два модела – за текущо и периодично прилагане на методите за отписване. Стоковите запаси се показват в баланса по модела на нетната реализируема стойност. Най-често срещаните проблеми при отчитането на стоките са свързани с оценяването им при придобиване, продажба, изписване и обезценка. От правилното извършване на оценяването зависи и коректният финансов резултат на предприятието. Разработените практически примери обосновават избора на конкретни подходи, методи и модели за оценка на стоките в предприятията с търговска дейност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries17;14
dc.subjectстокиbg_BG
dc.subjectпървоначално оценяванеbg_BG
dc.subjectисторическа ценаbg_BG
dc.subjectтекущо оценяванеbg_BG
dc.subjectпоследващо оценяванеbg_BG
dc.titleМодели за оценяване на стоките в предприятията с търговска дейностbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record