Show simple item record

dc.contributor.authorКостадинова, Елена
dc.date.accessioned2023-10-24T11:46:41Z
dc.date.available2023-10-24T11:46:41Z
dc.date.issued2023-11-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4887
dc.description.abstractВ настоящата разработка обект на изследване са четири от дунавските общини (Свищов, Белене, Видин и Русе). Целта е да се определи финансовото им състояние чрез анализ на общинския дълг и бюджетните показатели на база индексния метод. В разглеждания пет годишен времеви период се установява отрицателен тренд в посочените показатели. Констатира се повишаване на задлъжнялостта на бюджет-ните структури и влошаване на тяхното икономическо и финансово състояние. Като мярка за подобряване на благосъстоянието на изследваните административните единици се аргументират плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) и регионалните средства по плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectФинансово състояниеbg_BG
dc.subjectобщински дългbg_BG
dc.subjectбюджетни показателиbg_BG
dc.subjectинтегрирано развитиеbg_BG
dc.subjectиндексен подходbg_BG
dc.titleИНДЕКСЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ, ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И БЮДЖЕТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ КАТО ФАКТОР ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record