Show simple item record

dc.contributor.authorМонева, Галя
dc.date.accessioned2024-03-05T14:30:54Z
dc.date.accessioned2024-03-05T14:30:55Z
dc.date.available2024-03-05T14:30:54Z
dc.date.available2024-03-05T14:30:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4929
dc.description.abstractЦелта на разработката е да се систематизират моделите за анализ на менюто за ресторантьорски бизнес и да се приложи подходящ инструментариум, на базата на който да се осъществи меню инженеринг като инструмент за максимализиране на приходите и оптимизиране на рентабилността. В първата част на студията е разгледано значението на менюто в ресторанта. Във втората се систематизират и представят съществуващите модели за анализ. В третата част е изследвана приложимостта на меню инженеринга за анализ на менюто в контекста на ревеню мениджмънта. В четвъртата част е избран най-подходящият за целите на научната разработка модел и посредством специализиран софтуер той е апробиран в два съпоставими ресторанта чрез математически алгоритъм. Върху основата на получените от практическото изследване резултати са направени изводи и са формулирани препоръки, насочени към мениджмънта, с оглед увеличаване на рентабилността на елементите от менюто, оптимизиране на приходите и пови-шаване на конкурентоспособността на ресторантьорските предприятия.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries18;3
dc.subjectресторантьорски бизнесbg_BG
dc.subjectменю инженерингbg_BG
dc.subjectтехники за анализ на менютоbg_BG
dc.titleМеню инженеринг – инструмент за приложение на ревеню мениджмънт в ресторантьорския бизнесbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record