МЯСТОТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КУЛТУРА В РАЗВИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БИЗНЕС

DLib Repository

МЯСТОТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КУЛТУРА В РАЗВИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БИЗНЕС

Show full item record

Title: МЯСТОТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КУЛТУРА В РАЗВИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БИЗНЕС
Author: Драганов, Георги
Abstract: В статията се разглежда застрахователната култура като фактор за развитие на застрахователния бизнес. Авторът приема, че имиджът на застрахователите е в пряка зависимост от застрахователната култура. Специално внимание е отделено на мениджмънта и неговата роля за повишаване нивото на застрахователната култура. На базата на практическия опит се свързва застрахователната култура с особеностите на застрахователната услуга. Приема се, че за повишаване нивото на застрахователната култура определена роля се пада на рекламата. Обосновава се не само необходимостта от повишаването на застрахователната култура на работещите в застрахователното дружество, но и на потенциалните потребители на застрахователните продукти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1561
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
90_split_BU_4-2013.swf 203.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов