ПРОЕКТИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА БИОГОРИВА

DSpace/Manakin хранилище

ПРОЕКТИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА БИОГОРИВА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОЕКТИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА БИОГОРИВА
Автор: Горанова, Пенка; Банчев, Петър; Веселинова, Надежда; Тананеева, Живка
Резюме: Биогоривата имат уникална роля в енергийната политика на света. Днес те са единственият пряк заместител на петрола в транспорта, който се развива във все по-широк мащаб. Други технологии, като водорода съ- що имат огромен потенциал. Те обаче са много далеч от широкомащабна приложимост и биха наложили съществени промени в автомобилния парк и в принципите на разпределителните системи за горивото. Биогоривата могат да се използват днес в обикновените автомобилни двигатели без мо- дификации, когато са в по-малки концентрации, и с някои евтини моди- фикации, когато са в по-големи концентрации. В хода на изследването бяха разкрити практическите възможности и проблеми при производството и реализацията на биогорива, които се свеждат до следното: а) Работата с клиентите и нейното оценяване са дейности, които се извършват в преобладаващата част от българските предприятия; б) Работата с клиентите е незадоволителна поради липсата на специализирани познания;в)Преобладаващата част от предприятията имат нагласа за подобряване на работата с клиентите и оценяват важността на тази дейност. Те съзнават ползата от професионалното отношение към клиентите, което ни дава основание да очакваме, че промените в това отношение ще бъдат приети добре; г) За да се постигнат положителни резултати при работата с клиентите трябва да се търсят решения, които са лесни за изпълнение и подобряват значително отношението на клиентите към предприятието. The application of the strategies for ecological marketing for manufacturing and salling biofuels gives a possibility for the enterprises to increase their incomes through realising biofuels on the market, that correspond to the consumption needs of the customers; optimizing the process of negotiating with the customers; keeping existing and attracting of new biofuel customers. The basic goal of the work is on the ground of the leasing theoretical concepts and research of the practice existing in our country to genreate ideas for giving assistance to Bulgarian enterprises in their ambition to implement ecological marketing for manufacturing and salling biofuels, that are presumed to be environmentally safe. As to suggest other approaches for working to attract new customers and to keep the present key customers, which will broaden the marketing presence with (marketing share) and to increase competetiveness of the business.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1614
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
265_split_almanah_10_2009.swf 588.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов