ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
Автор: Марчевски, Иван; Григорова, Ваня; Martchevski, Ivan; Grigorova, Vanya
Резюме: През последното десетилетие в чуждоезичната икономическа литература и по-рядко в български издания все по-голямо разпространение имат научните публикации, които са фокусирани върху т.нар. управление по резултати (performance management) и в частност върху подходите, моделите и измерителите за оценяване на резултатите от дейността. Постоянно нараства и броят на проучванията, които имат за цел да установят степента на разпространение на подобни практики във фирмите от различни държави. Настоящият проект се разработи в подкрепа на икономическите изследвания в недостатъчно проучената зона, свързана с оценка на резултатите от маркетинговата дейност като едно от функционалните направления на фирмената дейност. Работата на изследователския екип се основава на презумпцията, че маркетинговата дейност трябва да се оценява в контекста на нейния принос в изпълнението на тактическите и стратегическите цели на организацията. На тази основа са направени проучвания на състоянието на измерването на резултатите от маркетинговата дейност и нагласите за въвеждане на промени в използваните подходи за измерване в средни и големи български организации. Over the last decade, foreign economic literature and, to a smaller degree, economic journals in Bulgarian abound in scientific publications that focus on performance management, in particular on the approaches, models, and evaluators applied in the evaluation of performance results. A growing number of surveys aim to determine the extent to which such practices have become popular among companies in different countries. This project has been designed to promote economic research in a sphere which has not been fully examined so far, in evaluating marketing activity results as a functional dimension of company performance. The work of the team has been based on the assumption that marketing activities should be evaluated within the context of their input in the accomplishment of corporate strategic goals. Accordingly, the evaluation of marketing activities results and opportunities to beginning changes in small and medium-sized Bulgarian organizations was based on the same assumption.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1654
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
129_split_15_2011.swf 793.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов