АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА

DLib Repository

АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА
Author: Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Башев, Костадин; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya; Bashev, Kostadin
Abstract: Настоящото изследване е фокусирано върху анализа на социалните мрежи и възможностите му за идентифициране и изучаване на социални структури в образователния процес. На базата на емпирични данни от онлайн взаимодействията (лични съобщения и публикувани съобщения във форумите на учебните дисциплини) между 901 актьора (14 преподаватели, 2 администратори и 885 студенти-магистри) по време на уеб-базиранофакултативно обучение е изследван социалния свят и са оценени относителните позиции на отделните членове и клъстери в рамките на виртуалната мрежа. Резултатите от анализа на социалната мрежа биха могли да подпомогнат по-доброто разбиране и управление на поведението обучаемите в процес на колаборативно учене.The present study is focused on the social network analysis and its opportunities for identification and analysis of virtual social structures that emerge in the process of education. The social world and the relative position of the individual members and cliques within the social network is investigated and described, based on empirical data for online interactions (private messages and postings in course forums) between 901 actors (including 14 teachers, 2 administrators and 885 students) emerging in the learning environment of the elective course “Business communications in foreign language”. This can help inbetter understanding and managing of their behavior in the process of collaborative learning.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1675
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
414_split_15_2011.swf 1.331Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов