ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ПОРТФЕЙЛ

DSpace/Manakin хранилище

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ПОРТФЕЙЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ПОРТФЕЙЛ
Автор: Сирашки, Христо Георгиев
Резюме: Статията е посветена на някои аспекти от дейността на системата за проектно управление в проектно-ориентираните организации, тъй като в България все повече се проявява засилен интерес от организациите към използване на проектно управление. Основният мотив за това вероятно е осъзнатата необходимост от организациите да усъвършенстват управленските си процеси. Целта на статията е, да се откроят някои от предимствата на Офисът по проектно управление (ОПУ), като елемент на системата за проектно управление, а също така и неговата роля при управлението на проектен портфейл в проектно-ориентираните организации. The article is devoted to some aspects of the system of project management activity in project oriented organizations as there is more and more growing interest of the organizations in Bulgaria to project management usage. The main motive for this probably is the becoming aware necessity of the organizations to improve their managerial processes. The purpose of the article is to shape out some of the advantages of the Project Management Office (PMO) as an element of the system of project management and also its role in project portfolio management in project oriented organizations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2168
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2009_109_125.pdf 247.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов