ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ПОРТФЕЙЛ

DLib Repository

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ПОРТФЕЙЛ

Show full item record

Title: ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ПОРТФЕЙЛ
Author: Сирашки, Христо Георгиев
Abstract: Статията е посветена на някои аспекти от дейността на системата за проектно управление в проектно-ориентираните организации, тъй като в България все повече се проявява засилен интерес от организациите към използване на проектно управление. Основният мотив за това вероятно е осъзнатата необходимост от организациите да усъвършенстват управленските си процеси. Целта на статията е, да се откроят някои от предимствата на Офисът по проектно управление (ОПУ), като елемент на системата за проектно управление, а също така и неговата роля при управлението на проектен портфейл в проектно-ориентираните организации. The article is devoted to some aspects of the system of project management activity in project oriented organizations as there is more and more growing interest of the organizations in Bulgaria to project management usage. The main motive for this probably is the becoming aware necessity of the organizations to improve their managerial processes. The purpose of the article is to shape out some of the advantages of the Project Management Office (PMO) as an element of the system of project management and also its role in project portfolio management in project oriented organizations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2168
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2009_109_125.pdf 247.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов