ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ В „КОМПЛЕКС МАРИЦА ИЗТОК” – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

DLib Repository

ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ В „КОМПЛЕКС МАРИЦА ИЗТОК” – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

Show full item record

Title: ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ В „КОМПЛЕКС МАРИЦА ИЗТОК” – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ
Author: Сирашки, Христо; Sirashky, Hristo
Abstract: Акцент в изследването се поставя върху възможността да се усъ- вършенства системата за проектно управление, като се сформира звено, което да управлява портфейла от проекти (Офис по проектно управление). При изграждането и функционирането на Офиса по проектно управление се обръща внимание върху екипния и проектния подход. Особено място в процеса заемат проектното мислене и проявата на проектно поведение, адекватно с дадената ситуация. Представен е модел за функциониране на система за проектно управление. Разработена е методика за развитие и усъвършенстване на системата за проектно управление в проектно-ориентираните организации. Методиката е апробирана в реална среда. Получените резултати са анализирани и на тяхна база се формулират изводи, препоръки и се разкриват перспективи за развитие и усъвършенстване на системите за проектно управление в изследваните организации.The research focuses on the possibility to improve the project management system by forming a unit that shall manage the project portfolio (Project management office). During the process of organizing and functioning of the Project management office particular attention is paid to the team and project approach. An important role in this process is played by the project thinking and behavior corresponding to the concrete situation. The paper also presents a functioning model of the project management system. Moreover, it introduces a methodology for developing and improving the project management system in the project-oriented organizations. The methodology is approbated in real environment. The analysis of the results forms the basis for making conclusions and recommendations and opening perspectives for developing and improving the project management systems in the researched organizations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1691
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
199_split_almanah_12_2010.swf 837.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов